Liiketoiminta lentoon responsiivisella Invite-verkkosivustolla

Hypermedia Oy toimittaa oikein mitoitetun laadukkaan web-ratkaisun. Yrityksesi viestinnälliset ja toiminnalliset tavoitteet määrittävät käytettävän teknologian, ei päinvastoin. Näin asiakkaamme saa parhaan mahdollisen verkkosivutoteutuksen. 

Keskustelemme mielellämme verkkosivujen suunnittelusta yrityksesi kanssa jo hankkeen alkumetreillä. 

“Balanced Web Project“ lähestymistapamme on tasapainoinen kokonaisuus. Toimittamamme verkkosivustot ovat visuaalisesti puhuttelevia, lukijaystävällisiä ja kaikissa päätelaitteissa älykkäästi toimivia. Responsiivisella suunnittelulla toteutetut web-sivut eivät vaadi erillissuunnittelua älypuhelimille ja tableteille. Sama sivusto näyttää hyvältä, oli lukijan laite sitten älypuhelin, tabletti, henkilökohtainen tietokone tai teräväpiirtotelevisio.

Web-portaali jolla tavoittaa


Invite on web-portaaliratkaisu, jolla tietointensiivinen organisaatio tehostaa julkista viestintäänsä ja markkinointiaan.

Web-portaali, joka on suunniteltu vaativiin tarpeisiin:

  • Ilmoittautumislomakkeet ja ilmoittautumisten hallinta
  • Yhteystietosovellus kartta- ja muine paikkatietoineen
  • Mobiilinäkymät
    • adaptiivinen ja responsiivinen käyttöliittymä
  • Responsiiviset web-sivut toimivat älykkäästi skaalautuvina PC:ssä, älypuhelimessa, tabletissa ja HDTV:ssä näytön tarkkuuden ja koon mukaan
  • Web-sivuston määrittely- ja projektipalvelut
  • Perustuu Drupal julkaisujärjestelmään 
  • Laajennuksena saatavana monipuoliset Drupal-verkkokauppaominaisuudet 

Invite-portaalimallilla toteutetussa sivustossa tieto löytyy monella tavalla. Sivuston navigointirakenteet ovat selkeitä ja joustavasti muokattavissa olevia. Sivustoon saa nopean vapaasanahaun, joka löytää tiedon kaikista portaalin web-sivuista ja sivuille kiinnitetyistä liitteistä kuten pdf-tiedostoista. 

Koko portaalin sydämen muodostaa avoin Drupal-julkaisujärjestelmä, jota voidaan laajentaa mitä vaativimpiin erikoistarkoituksiin. Tarkoitukseen käytetään valmiita tai tarkoitusta varten ohjelmoitavia laajennusosia. Tämä onnistuu, koska Drupal on maailman suosituimpia CMS-ohjelmistoja. Se tukee monipuolisesti erittäin suurten sivu- ja käyttäjämäärien verkkoviestintää. Invite-portaali on saatavilla myös englannin- ja ruotsinkielisellä ylläpitoliittymällä. Julkinäkymissä tuettuna ovat latinalaisten merkistöjen lisäksi muun muassa venäjä ja kiina.

Yrityksen eri web-sivustot voidaan kaikki julkaista yhdellä Drupal-asennuksella. Kullakin web-sivustolla voi olla oma ulkoasuratkaisu ja oma domain-nimi. Puhelinten näyttöjä varten julkaisujärjestelmän aineistosta saadaan muodostettua mobiilinäkymä ja tarvittaessa muita erikoisnäkymiä esimerkiksi iPad ja Android-tableteille.

Yrityksen henkilökunnan yhteystietojen esittäminen ajantasaisesti ja pitäminen ajantasaisena on usein ison työn takana. Invite-portaaliin sulautettu People hakemistosovellus auttaa yhteystietojen löytämistä. Taustajärjestelmänä People-sovellus pystyy lukemaan päivitettyjä yhteystietoja esimerkiksi puhelinvaihteen tai HR-järjestelmän tietokannasta silloin kun niissä ovat käytössä avoimet ohjelmointirajapinnat. People yhteystietoluettelosta saa yhteystiedot näkymään kuvallisina ja paikkatietokartan näyttävinä tietokortteina. 

Palveluiden markkinointiin

Oppilaitoksissa ja muissa koulutuspalveluita tarjoavissa organisaatioissa Inviten Eduframe Select tietokantapohjainen sovellus varmistaa, että kaikki koulutustieto saadaan helposti esiteltyä eri osissa sivustoa monipuolisesti. Tämä hoituu sivuston ylläpitäjältä hetkessä. Select-järjestelmällä koulutuksen etsijä löytää itselleen sopivimmat koulutusvaihtoehdot monipuolisten suodatus- ja hakutapojen ansiosta.

Invite-toimitus alkaa järjestelmän määrittelystä. Määrittelyssä käydään läpi verkkopalvelun sisältöstrategia, tekninen määrittely ja muut keskeiset kysymykset kuten Google-hakukoneoptimointi. Verkkopalvelun määrittelytyössä suosittu ratkaisu on ollut Hypermedia Oy:n käyttämä oma Direct1-menetelmä, jossa määrittely tehdään nopeissa konsulttien valmistelemissa yhteisistunnoissa.