Älykkäitä verkkopalveluita ja sovelluksia asiakaskohtaisella mitoituksella

Suunnittelemme asiakaskohtaisia web-sovelluksia, -palveluita ja digitaalisia julkaisuratkaisuja. Huolehdimme niiden ylläpidosta ja tuesta halutulla tasolla. Vaativat verkkoportaalit toteutamme Drupal-julkaisujärjestelmällä. Toimittamamme ratkaisut perustuvat usein Microsoft .NET, PHP ja Javascript koodiin sekä SQL Server ja MySQL tietokantoihin.  

Oikean ohjelmistoteknologian valinta on tärkeää, mutta työmme ensisijaisena lähtökohtana ovat tilaajan hankkeelle asettamat liiketoiminnan tavoitteet sekä toimittamamme ratkaisun käyttäjäkeskeisyys, innovatiivisuus ja laatu.

Rakennamme asiakkaidemme toiveiden mukaisia pilvipohjaisia järjestelmäratkaisuja. Järjestelmätoimituksen menestys perustuu onnistuneeseen arkkitehtuurisuunnitteluun ja tehokkaaseen toimitustapaan Lean-projektinohjauksen avulla. Tarvittaessa käytämme tukena laajaa kansainvälistä teknologiakumppaneiden verkostoa.

Muutamme ideasi digitaaliseksi todellisuudeksi joka toimii, viestii ja palvelee. Ratkaisumme ovat uutta ohjelmistotekniikkaa ja ennakoivat kohderyhmäsi tulevia käyttötapoja - siis "tulevaisuusvarmoja", mutta teemme niitä kolmenkymmen vuoden kokemuksella. 

Olemme yrityksiä, oppilaitoksia ja julkista hallintoa palveleva kotimainen ohjelmistoyritys ja toimistomme sijaitsee Teknologiakeskus Pripolissa Porissa.