Älykkäitä verkkopalveluita
ja sovelluksia asiakaskohtaisella mitoituksella

Suunnittelemme asiakaskohtaisia web-sovelluksia, -palveluita ja digitaalisia julkaisuratkaisuja. Huolehdimme niiden ylläpidosta ja tuesta halutulla tasolla. Vaativat verkkoportaalit toteutamme Drupal-julkaisujärjestelmällä. Toimittamamme ratkaisut perustuvat usein Microsoft .NET, PHP ja Javascript koodiin sekä SQL Server ja MySQL tietokantoihin.  

  • Oikean ohjelmistoteknologian valinta on tärkeää, mutta työmme ensisijaisena lähtökohtana ovat tilaajan hankkeelle asettamat liiketoiminnan tavoitteet sekä toimittamamme ratkaisun käyttäjäkeskeisyys, innovatiivisuus ja laatu.
  • Rakennamme asiakkaidemme toiveiden mukaisia pilvipohjaisia järjestelmäratkaisuja. Järjestelmätoimituksen menestys perustuu onnistuneeseen arkkitehtuurisuunnitteluun ja tehokkaaseen toimitustapaan Lean-projektinohjauksen avulla. Tarvittaessa käytämme tukena laajaa kansainvälistä teknologiakumppaneiden verkostoa.
  • Muutamme ideasi digitaaliseksi todellisuudeksi joka toimii, viestii ja palvelee. Ratkaisumme ovat uutta ohjelmistotekniikkaa ja ennakoivat kohderyhmäsi tulevia käyttötapoja - siis "tulevaisuusvarmoja", mutta teemme niitä kolmenkymmen vuoden kokemuksella. 
  • Olemme yrityksiä, oppilaitoksia ja julkista hallintoa palveleva kotimainen ohjelmistoyritys ja toimistomme sijaitsee Teknologiakeskus Pripolissa Porissa.