Onko virtuaaliselle todellisuudelle vaihtoehtoa?

  • "Virtuaalinen lento maailman huippumuseoiden näyttelyihin."
  • "Virtuaalinen erillisverkko eli VPN lisää myös nettikäyttäjän tietoturvaa ja yksityisyyttä." 
  • "Google Home, virtuaalinen avustaja." 
  • "Joukosta pilvipalveluja muodostetaan virtuaalinen käyttökokemus." 
  • "Google Now on virtuaalinen assistentti." 
Edellä olevat tekstinpätkät ovat poimintoja tämän Innoyritys-blogin teksteistä, joissa on käytetty ilmaisua virtuaalinen. Sana esiintyy yhä useammin arkikäytössä niin asiantuntijoiden kuin joukkoviestinten teksteissä. Termin käyttö on vahvassa kasvussa, mutta sitä on käytetty jo pitkään, ainakin 1990-luvun alusta asti esimerkiksi telepalveluiden kuvauksissa. Ensimmäisen kerran termiä käytettiin ohjelmistotekniikassa jo vuonna 1959.

Viime syksynä kaikki kohisivat Nintendon Pokémon Go pelistä joka villitsi niin nuoret kuin vanhemmatkin metsästämään "ihmeolentoja" eli virtuaalihahmoja omasta lähiympäristöstä. Wikipedia kutsuu peliä lisätyn todellisuuden videopelinä.

Mitä sana virtuaalinen oikein tarkoittaa? Sanastokeskus TSK ry:n TEPA-termipankki antaa sanalle virtuaalinen seuraavia selitteitä:
  • Näennäinen, todellisuudessa toisella tavoin toimiva kuin havainnot ja käytäntö antavat olettaa
  • Näennäinen, ulkopuolelta katsoen yhtenäinen, mutta erillisistä osista muodostuva
Netistä löytyvä Urbaani sanakirja kuvaa virtuaalisanan käyttöä seuraavasti:

"Virtuaalinen on vanha sivistyssana, joka tarkoittaa kuviteltua, siis jotain sellaista, josta olemme luoneet kuvan, mutta jota ei todellisuudessa ole olemassakaan.

Sana on nyt adoptoitu kattamaan suuren osan netissä tapahtuvasta toiminnasta. On virtuaalista verkkopalvelua, virtuaalista kaupankäyntiä ja sataa muuta virtuaalista asiaa. Sanan käyttö on usein vääristynyttä, jos sitä verrataan sanan alkuperäiseen merkitykseen. Kyllä virtuaalinen kaupankäynti eli verkkokaupankäynti on todellista eikä suinkaan kuviteltua!"


Suomen kielessä löytyy termejä kuten virtuaalipalvelin, virtuaalipenis (!), virtuaaliroddaus (auton rakentelu netissä tai mielikuvituksessa) ja virtuaalitalli (hevosharrastusta tietokoneella).

Kielitoimiston sanakirja, jota julkaisee Kotimaisten kielten keskus, määrittelee sanaa virtuaalinen seuraavasti:
  1. oletettu, periaatteessa mahdollinen.
  2. tietokonesimulaation tuottamien aistimusten avulla todentuntuiseksi luotu; tietokonesimulointiin perustuva.
  3. tietoverkossa ylläpidettävistä palveluista tai muista samanlaisista käytetty ilmaisu. 
Wikipedia, tuo yhteinen tietosanakirjamme selittää virtuaalitodellisuutta seuraavasti:

"Virtuaalitodellisuus eli tekotodellisuus (keinotodellisuus, lumetodellisuus, engl. virtual reality) on tietokonesimulaation tuottamien aistimusten avulla luotu keinotekoinen ympäristö. Virtuaalitodellisuus voi joko pyrkiä simuloimaan jotakin todellista ympäristöä tai se voi luoda täysin kuvitteellisen ympäristön."

Jotta asiasta ei tulisi liian helppo, on juuri edellä kuvatusta Pokemon Go -pelistä ja monista muista älypuhelinten palveluista käytetty toista käsitettä "lisätty todellisuus". Miten se eroaa tekotodellisuudesta? Wikipediasta löytyy jälleen kuvaus, joka viittaa lisätyn todellisuuden olevan virtuaalitodellisuuden alakäsite:

"Lisätty todellisuus (engl. augmented reality, lyh. ar tai AR) viittaa näkymään, johon on lisätty tietokonegrafiikalla tuotettuja elementtejä ja jota käyttäjä tarkastelee läpikatseltavien (see-through) näyttöjen kautta. Se on siis järjestelmä, jossa keinotekoista, tietokoneella tuotettua tietoa (kuva, ääni, video, teksti, GPS-informaatio) on lisätty näkymään todellisesta ympäristöstä."

 Lopulta meidän on ymmärrettävä vielä käsite "todellisuus". Näin päästään helposti filosofien tontille. Aihetta pohtii ontologia, oppi olevaisesta eli millainen todellisuus perimmältään on. Onko esimerkiksi todellisuus olemassa?

Tähän pohdintaan törmäsin sen vuoksi, että lisätyn todellisuuden englanninkielisiin termeihin kuuluu myös käsite "real reality", todellinen maailma vastakohtana keino- tai tekotodellisuudelle.

Oli todellisuus sitten olemassa tai ei, niin mistä suosittu sana virtuaalinen on tullut kieleemme ja mitä se alun perin tarkoitti? Sana tulee ranskan kielestä. Sinne se tuli keskiajan latinan sanasta virtualis, joka taas kehittyi roomalaisten sanasta virtus. Virtus tarkoittaa miehekkyyttä, miehisyyttä. Virtuaalis-sanalla alettiin 1450-luvun paikkeilla tarkoittaa asiaa, jolla on olemus tai vaikutus, vaikkakaan ei todellisuudessa tai tosiasiallisesti.

Äidinkielemme kannalta tekotodellisuus olisi ehkä luontevin ytimekäs vaihtoehto pitkälle termille virtuaalinen, vai mitä mieltä blogin lukija on?