Miten menestyä monimutkaisessa maailmassa yksinkertaisilla säännöillä

Kaksi tohtoria, Donald Sull MIT Sloan School of Managementista ja professori Kathleen Eisenhardt Stanfordin yliopistosta ovat kirjoittaneet uuden haastavan, mutta hyvin hyödyllisen kirjan, jota on kutsuttu jopa vuoden "nörttikirjaksi". Heidän uusi kirjansa Simple Rules: How to Thrive in a Complex World antaa ajattelun työvälineitä, joilla päätöksenteko yrityksessä ja miksei myös omassa elämässä helpottuu.

Voiko olla olemassa yleispäteviä sääntöjä, joilla ongelmien ratkaisu helpottuu tai jopa hoituu kiitettävästi? Minkälaisia neuvoja Sull ja Eisenhardt tarjoavat lukijalle?

Sääntöjen säännöt:
  • Tarkista mikä liikuttaa neulaa, eli millä säännöllä on oleellista merkitystä asian liikkeelle saamiseksi
  • Valitse pullonkaula tai muu rajoite, joka pidättelee tai viivyttää sinua
  • Räätälöi omat säännöt
Sääntöjä on kahdenlaisia, sääntöjä joiden avulla teet parempia päätöksiä ja sääntöjä, joilla teet työt paremmin.

 Parempia päätöksiä yrityksessä syntyy rajasäännöillä (boundary), tärkeysjärjestyssäännöillä (priority) ja lopetussäännöillä.

Rajasäännöillä määrittelet numeeriset rajat, joiden sisällä toiminnan ja päätösten on liikuttava. Yritys esimerkiksi rekrytoi vuoden aikana vähintään kaksi, mutta enintään kuusi suunnitteluinsinööriä. Tärkeyssäännöillä hyväksyttävissä olevat vaihtoehdot voidaan asettaa mielekkäästi paremmuusjärjestykseen ja lopetussäännöillä tiedetään ajoissa, koska on korkea aika lopettaa jokin hanke tai yritys, joka ei näytä toimivan.

Menestyksellinen toiminta perustuu muutaman ydinsäännön kunnioittamiseen:
  • Miten? Säännöt, joilla jokin työ tehdään kunnolla.
  • Koordinaatiosäännöt. Säännöt, joilla tiimin tai useamman muun hankkeeseen osallistujan yhteistoiminta saadaan pelaamaan.
  • Ajoitussäännöt. Säännöt ja ohjeet joilla tiedetään, milloin on aika toimia.
Kirjassa on lukuisia käytännöllisiä esimerkkejä miten säännöt saa toimimaan omissa haasteissa.  Pullonkaulaongelma on klassinen kysymys ja usein avain moneen uuteen yrityshankkeeseen. Kun pystyt ratkaisemaan tehokkaasti asiakkaasi pullonkaulan, olet usein löytänyt tuotteen tai palvelun, joka menee kaupaksi muillekin. Mitä täsmällisemmin pystyt paikantamaan kapeikon tai pullonkaulan, sitä todennäköisimmin pystyt kehittämään siihen ratkaisun.

Esimerkiksi painonhallinnassa asian kanssa painiskelevan ongelma saattaa paikantua ajallisesti yösyöntiin. Tällöin painon pudottajan ongelma ei välttämättä ratkea sillä, että päivällä paastotaan, vaan etsimällä keinoa, jolla yösyöntiä kevitetään tai korvataan jollakin muulla toiminnalla.

Yrityksen tuotekehityksessä voidaan samoin lähteä siitä, että monimutkaisuus ei ole lopullinen kohtalomme. Valmistaja pystyy tekemään tuotteista paremmin käytettäviä kun paikallistaa, mikä loppukäyttäjälle on tärkeintä ja tällä hetkellä se vaikein asia. Pullonkaulan kuten esimerkiksi monimutkaisen käyttötilanteen paikallistaminen helpottaa tuotteen pelkistämisessä ja tekemisessä näin laadukkaammaksi. Apple ja miksei myös monet Android-puhelinten valmistajat ovat oivaltaneet puhelinten käyttöliittymissä tämän lähestymistavan merkityksen.

Kuten monet hyvät liikkeenjohdon kirjat, tämä kirja vaatii työtä ja omaa ajattelua, että kirjoittajien ohjeista, säännöistä ja sääntöjen säännöistä saa enemmän irti. Tässä suhteessa kirja on vaativaa luettavaa. 

Kathleen Eisenhardt puhuu yksinkertaisista säännöistä Stanfordissa pitämässään esitelmässä 2015: