Kolme perusvoimaa kiihdyttää liiketoiminnan radikaalia muutosta

Tektoninen muutos tarkoittaa jättiläismäistä muutosta, joita esimerkiksi geologiset voimat aiheuttavat maankuoressa. Thomas L. Friedman väittää uudessa kirjassaan "Thank You for Being Late" maailmamme olevan kolmen yhä kiihtyvän muutosvoiman kourissa. Nämä kolme muutosvoimaa vaikuttavat työpaikkoihimme, politiikkaamme, kansainväliseen poliittiseen järjestelmään, etiikkaan ja eri yhteisöihin.

Planeettamme suurimmat muutosvoimat ovat hänen mukaansa:
  • Mooren laki (teknologia)
  • Markkinat (globalisaatio, "palloistuminen")
  • Äiti Luonto (ilmaston muutos ja lajien kuoleminen sukupuuttoon)
 Nämä kolme tekijää kiihdyttävät voimaansa samanaikaisesti. Otetaan esimerkkinä Mooren laki, joka ennustaa, miten tietokoneiden sirujen kapasiteetti karkeasti ottaen kaksinkertaistuu parin vuoden välein. Maailmankaupan kasvu ja digitaalisen tiedonvälityksen vallankumous ovat toisen maailmansodan jälkeen mullistaneet täysin kansainvälisen työnjaon - ja tehneet meistä vauraampia kuin koskaan. Toisaalta energian ja elintarvikkeiden tuotannon, kulutuksen ja liikenteen toimintaehdot ovat valtavissa muutospaineissa elinympäristömme eli "Äiti Luonnon" köyhtyessä ja planeetan lämpötilan noustessa.

Friedmanin mukaan meillä on paitsi lukemattomia uhkakuvia näiden muutosvoimien paineessa, myös paljon mahdollisuuksia. Pysähtyminen ei ole mahdollista mutta voimme ottaa uuden suunnan järkevämpiin tulevaisuuden kuviin ja pistää toimeksi.

Paluuta menneeseen hitaamman kehityksen aikaan ei ole. Kerran menetetyt työpaikat eivät palaa, kadonneet ammatit ovat kadonneita ammatteja. Nämä toteamukset ovat trivialiteetteja, mutta toivekuvia, joihin moni haluaa uskoa - ainakin jos katselemme mitä viime vuonna tapahtui Iso-Britanniassa ja USA:n vaaleissa.

Älykkäät kaupungit, älykkäät sähköverkot ja kestävä joukkoliikenne ovat
keskeisiä vihreän talouden osia. Kuva: Yadid Levy – norden.org
Ympäristömme muuttuessa yhä nopeammin, maailman on siirryttävä vihreään talouteen. Tämä on valtava mahdollisuus, joka on otettu käyttövoimaksi niin Saksan "energiakäännöksessä" (die Energiwende) kuin Kiinan valtaisissa panostuksissa aurinkoenergiaan. Kiinasta on tullut esimerkiksi maailman suurin aurinkopaneelien tuottaja, vaikka Saksa onkin ykkönen aurinkosähkön tuotannossa.

Sitran arvion mukaan kiertotalouden mahdollisuudet ovat Suomessa 1,5 - 2,5 miljardin euron suuruusluokkaa vuoteen 2030 mennessä. Merkittävä osa maamme 6 miljardin euron vuosittaisesta fossiilisten polttoaineiden nettotuonnista on mahdollista kääntää uusiutuviin energialähteisiin. Maailman luonnonsäätiön WWF:n laatiman raportin mukaan kestävän kehityksen mukaisella taloudella Eurooppaan pystytään luomaan 20 miljoonaa uutta työpaikkaa 2020 mennessä. Tehostamalla raaka-aineprosesseja EU:n yritykset pystyvät säästämään 270 - 310 miljardia euroa vuodessa - ja samalla oman elinympäristömme kuormitus vähenee.

Globalisaation kohdalla avoimet viennistä elävät kansantaloudet kuten Pohjoismaat, Saksa ja Benelux-alue ovat tähän asti olleet nettovoittajia. Nyt USA:n uusi hallitus on painamassa jarrua ja yrittää peruuttaa koko globalisaation noin karkeasti tiivistäen. Uuden hallinnon maailmankuvassa mikään kansainvälisen järjestelmän asia tai tekijä ei liity toisiinsa, on vain lista tarkistettavia asioita tai muuri rakennettavaksi. On vaikea nähdä, miten hyvinvointimme paranee jos kansainvälinen kauppa siirtyy hitaan kasvun moodiin tai jopa supistuu.

Kolmaskin tekijä on vuorovaikutuksessa sekä globalisaation että ympäristön muutoksen kanssa. Tietotekniikan uusimmassa aallossa tekoäly, sen ohjaama robotiikka ja muu automaatio sekoittavat kansainvälisen talouden ja liiketoiminnan pakkaa entisestään. Saattaa olla, että meillä on edessä pitkä tie ratkoa mistä otetaan uudet työpaikat tässä murroksessa. Varmaa on, että uusia vaativia työtehtäviä syntyy teknologian muuttuessa, mutta syntyykö niitä riittävästi on useamman miljardin euron kysymys.

Koneista tulee nyt yhä tiiviimpää tahtia paremmin aistivia - ja jopa jollakin tasolla älykkäämpiä kuin mitä monet nykyisin ihmisiä tarvitsevat työtehtävät vaativat. Laajakaistaisen tiedonsiirron avulla monet välimatkojen aiheuttamat suojat ja esteet katoavat. Robottia voi ohjata (silloin kun sitä tarvitsee ohjelmoida uudelleen) sujuvasti monesti jo satojen - tuhansien kilometrien päästä. Asiantuntija voi myös liikkua etärobotin avulla tuhansien kilometrien päässä toimistosta ja korjata vaikka hissiä robottikädellä. Esimerkin tällaisesta ratkaisusta tarjoaa vaikkapa Double Roboticsin kehittämä laite.

Jos toisaalta maailmassa ollaan pistämässä uusia rajoja kaupalle, pystytään älykkäällä 0-sarjatuotannolla uusin työstökonein moni tuote pystytään tekemään korkealaatuisesti lähimmässä pikkupajassa nykyisten jättitehtaiden sijasta.

Uuden liiketoiminnan kehittämiselle mahdollisuudet eivät koskaan ole olleet näin suuret. Poliittisen ja taloudellisen päätöksenteon riskit ovat myös nyt ennen näkemättömät. Kaikki muuttuu. Lisäksi kaikki muuttuu nopeammin kuin koskaan - ja samanaikaisesti. Otetaan kuppi kahvia ja mietitään hetki...