Aktiivinen hitaus vie ojasta allikkoon haastavassa liiketoimintaympäristössä - aktiivinen odottaminen on viisautta

Suomen ja suomalaisten yritysten taloudellinen ympäristö on ollut myrskyisessä olotilassa jo pidempään. Kansantalouden kasvu antaa odottaa, rakenteiden muuttaminen tuottaa tuskaa. Johtajilta kysytään malttia ja harkintakykyä. Järkeviä lähestymistapoja ongelmien ratkaisemiseen on lukemattomia, mutta väärä aktiivisuus ongelmien edessä voi aiheuttaa vakavia vahinkoja yritykselle. Vanhaan ei ole paluuta, vaikka kokemus ja vaisto sanelisi omia reaktiotapoja.

MIT:n liikkeenjohdon professori Donald Sull on tutkinut miten uuteen markkinatilanteeseen joutuneet yritykset reagoivat muutoksen haasteeseen. Varsin usein reagointitapana on aktiivinen hitaus, active inertia. Aktiivisella hitaudella Sull kuvailee epäonnistunutta ongelmien korjaustapaa, joka perustuu siihen, että ongelmaa yritetään ratkaista vanhoilla menetelmillä, jotka ovat aiemmin toimineet. Kun kysyntä, teknologia tai yleinen suhdannetilanne muuttuvat täysin, ei arkipäiväinen asioiden tekeminen hieman nopeammin, hieman halvemmalla tai hieman paremmin auta.

 Sullin kirja "Why Good Companies Go Bad And How Great Managers Remake Them" esitteli aktiivisen hitauden käsitteen suurelle yleisölle jo vuonna 2005, mutta käsite on edelleen hyvin käyttökelpoinen. Tuon kirjan taustalla oli Sullin 1999 julkaistu tutkimus rengasteollisuudesta, jossa käsite nousee ensimmäisen kerran esiin.

Aktiivisella hitaudella liikkeenjohto laittaa yrityksen pyörät pyörimään entistä nopeampaa vauhtia ja upottaa yrityksen näin pahimmassa tapauksessa yhä syvemmälle suohon. Välittömän reagoinnin sijaan Sull neuvoo liikkeenjohtoa käyttäytymiseen, jota voisi kuvata myös suomalaisella sanonnalla "maltti on valttia". Tähän sopii myös Albert Einsteinin lausumaksi väitetty ajatus, että "emme voi ratkaista ongelmiamme samalla ajattelulla, jota käytimme kun loimme ne".

Einstein aitoa tekstiä lienee sen sijaan saman idean sisältävä toteamus 1940-luvun lopulta kun kylmä sota on nousemassa ja kansainväliset suhteet olivat rajussa muutoksessa: "Our situation is not comparable to anything in the past. It is impossible, therefore, to apply methods and measures which at an earlier age might have been sufficient. We must revolutionize our thinking, revolutionize our actions, and must have the courage to revolutionize relations among nations of the world. Cliches of yesterday will no longer do today, and will, no doubt, be hopelessly out of date tomorrow." -
Einstein (kirjoitus vuodelta 1948) " A Message to Intellectuals", Lähde: 'Albert Einstein' Green J. (Toimittanut), 2003 (s. 52)

 Sull ei tarkoita että aktiivisen hitauden vastapainona liikkeenjohto lopettaisi kaiken toiminnan. Ennen kuin aika on kypsä isommille uusille operaatioille tai reaktiolle muuttuneeseen tilanteeseen, ajan kannattaa käyttää tilanteen tarkempaan tutkimiseen, säästötoimenpiteisiin, koulutukseen, skenaariotyöskentelyyn ja vastaaviin toimiin. Viisautta on tietysti nähdä, koska on pakko toimia ja koska on viisaampaa siirtää yrityksen resursseja reserviin odottamaan parempia tilaisuuksia ja varata aikaa uuden "out-of-box" lähestymistavan kehittelyyn.

Liikkeenjohto voi olla liian varma siitä, että se näkee tulevaisuuden kuvan "kirkkaana" ja kauas. Kirkkaus ja luulo siitä, että tulevaisuus on tarkkaan ennustettavissa, voi ja usein on täydellinen harhanäky. Sull muistuttaa, että yrityksen tulevaisuuden näkeminen sumeana (fuzzy vision) avoimin mielin, voi olla turvallisempi tapa valmistautua huomisen yllätyksiin.

Muuttuneessa markkinatilanteessa kilpailijan siirtoihin vastaaminen vanhoilla tuotteilla alennetuin hinnoin tai muilla yksinkertaisilla totutuilla reaktiotavoilla ei välttämättä ole se järkevin tapa. Sull suosittelee "aktiivista odottamista" paremmaksi lähestymistavaksi. Aktiivinen odottaminen on tapa, jolla johto ei lukitse pitkän aikavälin odotuksia markkinoiden ja teknologian kehityksestä omiin toiveisiinsa ja pelkoihinsa, vaan pitää mielensä avoimena. Tällä toimintatavalla johto resurssoi yritystä kyvykkääksi toimimaan nopeasti kun uusia kasvun tilaisuuksia näyttää nousevan horisonttiin.