Kävellen ratkaiset ongelmat ja luot uutta bisnestä

Appsien ja pilvilaskennan aikana tulee helposti mieleen, että omaa ajattelutyötä ja ongelmanratkaisua helpottaa parhaiten sopivan ohjelmistoratkaisun löytäminen ja hyväksikäyttö. Ratkaisua haetaan tekstinkäsittelystä, asiakashallinnasta, analytiikasta, taulukkolaskennasta, miellekarttaohjelmistosta - ties mistä. Ja usein näistä onkin iso apu. Mutta. Mutta.

Tehokkain menetelmä luovan ajattelun lisäämiseen.
Törmäsin mielenkiintoiseen tutkimukseen, joka kertoo menetelmästä lisätä oman luovan ajattelun ja ongelmanratkaisun tehoa enemmän, kuin mihin ainutkaan apps, tietokone, tabletti tai muu digivimpain pystyy. Merkittävän tehonlisäyksen yksinkertainen "salaisuus" on kävely ulkoilmassa.

Stanfordin yliopiston tutkijat Marily Oppezzo ja Daniel L. Schwartz mittasivat tutkimuksessaan kokeellisesti neljällä eri tavalla, mikä merkitys kävelyllä on ihmisen henkiseen suorituskykyyn, sekä luovaan divergenttiin ajatteluun että suoraviivaisempaan konvergenttiin ongelmanratkaisuun.

Tutkimus todistaa oikeaksi filosofi Friedrich Nietzschen aforismin, jonka mukaan "kaikki todella suuret ajatukset syntyvät kävelemällä" (Alle wahrhaft großen Gedanken kommen einem beim Gehen). 

 "Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect of Walking on Creative Thinking" tutkimuksen mukaan kävelyllä oli suuri vaikutus luovuuteen. Keskimääräinen luovuuden lisääntyminen oli 60 prosenttia. Ihmiset keksivät enemmän hyviä ratkaisuja, mutta myös huonoja. Keskustelu kävelyn aikana ei sinänsä ollut erityisen merkittävä luovuutta lisäävä tekijä, itse kävely ulkoilmassa oli tärkein vaikuttava tekijä. Konventionaalista konvergenttia ajattelua kävely hieman haittasi istumiseen verrattuna.

Kävelyllä on tunnetusti lukuisia muitakin hyödyllisiä vaikutuksia liittyen verenkiertoelimistön kuntoon, muistitoimintojen tehostumiseen ja dementian ehkäisyyn. Osa näistä kävelyn eduista on saavutettavissa sisätiloissa vaikka juoksu- tai kävelymatolla.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että luovuuden kannalta ulkona tapahtuva kävely oli jonkin verran tehokkaampi apu kuin kävely sisätilassa, mutta ero ei ollut kovin huomattava. Mutta istumiseen verrattuna luovuuden lisäys oli neljässä eri koejärjestelyssä hyvin merkittävä. Lähes kaikkien osanottajien luovuus lisääntyi kävellessä istumiseen verrattuna. Suurin lisäys luovan ajattelun ideoiden ja luovien analogioiden kehittelyssä saavutettiin kun koehenkilöt kävelivät ulkona.

Taitaa olla niin, että neuvotteluhuoneiden käyttöä kannattaisi valvoa ja istuttaa ihmisiä ratkaisemaan ongelmia yhdessä vasta reippaan kävelyn jälkeen...