Kaiken internet, teollinen internet, M2M - mikä erottaa nämä kolme käsitettä?

Käsitesekamelskat ovat kaikille tuttuja. Neljäs teollinen vallankumous on porteillamme. Näin on lausuttu teollisen internetin merkityksestä. Suomessa puhutaan samassa hengenvedossa usein digitalisaatiosta.

Tietoverkoista siirryttiin 1990-luvun alussa verkkojen verkkoon eli internetiin. Nyt kaikki liitetään kaikkeen - noin pelkistetysti kuvaten. Mikä suhde eri käsitteillä oikein on toisiinsa?

Tässä lyhyt tiivistelmä isosta asiasta:

 • The Internet of Everything (IoE), "kaiken internet" on Ciscon luoma yleiskäsite. Sen alle kuuluvat loogisesti kaikki muut internetin käsiteversiot kuten teollinen internet. Suomessa puhutaan digitalisaatiosta, ja se on konseptina monessa suhteessa lähellä IoE-käsitettä, koska digitalisaatiolla tarkoitetaan prosessien digitalisoinnista - ja useimmissa tapauksissa IoE on alusta, jota digitalisaatiossa tarvitaan.
 •  IoE rakentuu neljästä pääelementistä, jotka ovat toisiinsa kiinni netin kautta:
  • ihmisistä
  • esineistä
  • datasta
  • prosesseista
 • The Internet of Things (IoT) tarkoittaa internetin laajentumista laitteisiin ja koneisiin, joita ohjataan, mitataan ja joilla kerätään tietoa internetin läpi. Suomenkielinen vastine on esineiden internet, josta käytetään myös synonyymiä asioiden internet. Esineiden internetin sijaan Suomessa käytetään käsitteestä rinnakkaisilmaisuna myös käsitettä "teollinen internet".
  • Teollinen internet on ymmärrettävissä yrityskäyttöön suunnattujen esineiden internetin ratkaisujen IoT-termiksi. Kuluttajapuolella on jo nyt huomattava määrä IoT-ratkaisuja ja termi teollinen internet ei ainakaan blogin kirjoittajan korvissa kuulosta näissä sovelluksissa hyvältä kuvaustavalta. 
 • Koneiden ja sensoreiden keskinäisessä internet-kanssakäymisessä käytetään ilmaisua M2M eli Machine to Machine -käsitettä. M2M on ymmärrettävissä IoT:n alakäsitteeksi.