Teollisen internetin käsiteviidakko

Uutta termiä pukkaa julkiseen keskusteluun ICT-puolella tasaisen varmasti ja jatkuvasti lisääntyen. Mikä asia tarkoittaa mitäkin englanniksi, siinä jo selvittämistä, puhumattakaan asian avaamisesta vaikkapa suomeksi. Teknologiateollisuus on julkaissut Teollisen yrityksen digitalisoitumisen käsikirjan, jonka toimittajat Sanna Korhonen ja Katriina Valli pyrkivät selkiyttämään nopeasti kehittyvää terminologiaa.

Mikä on yläkäsite, mikä alakäsite digitalisaatiossa ja teollisessa internetissä? Piirsin kirjoittajien esittämän kaavion termit infografiikaksi puun muotoon:


Sanat digitalisaatio ja digitalisoituminen tarkoittavat suomenkielessä samaa asiaa. Google antaa digitalisaatiolle 159000 tulosta, digitalisoitumiselle 73900 tulosta.

PS. Käsikirja on ladattavissa pdf-muodossa osoitteesta http://www2.teknologiateollisuus.fi/file/17667/Teollisenyrityksenksikirja.pdf.html

Termit digitalisaatio, teollistunut internet, kaiken verkottuminen ovat ylimmän tason käsitteitä. Niiden alatapaus on teollinen internet, jonka alla lähempänä laitetasoa ovat käsitteet teollisuuden internet ja toimialojen internet. Laitteiden välinen Machine to Machine (M2M) ja IoT, Internet of Things ovat jo hyvin lähellä laitelähtöistä tapaa katsoa internetin tuomaa muutosta teolliskaupallisessa yhteydessä. Asian kokonaiskuva selviää hyvin käsikirjasta, suosittelen.