Perustietojen onnistunut hallinta parantaa verkkokaupan kannattavuutta

Liiketoimintakriittisen perustiedon hallinta on yhä keskeisemmäksi nouseva osa julkaistavan tuotetiedon hallintaa. Sama englanninkielisin alan termein ilmaistuna: Master data management (MDM) on yhä keskeisemmäksi nouseva osa Product Information Management (PIM) -ratkaisuissa.


Tehokas perustietojen hallinta ja sen osajoukko julkaistavan tuotetiedon hallinta
alentavat sähköisen liiketoiminnan kustannuksia ja ovat yhä kriittisempiä tekijöitä
menestyksellisessä tietohallinnossa.


Tuotetiedon hallinta on osa yrityksen kaiken liiketoimintakriittisen datan hallintaa. Lähestymistapa on tullut yhä suositummaksi yritysten tietohallinnossa, niiden pyrkiessä yhdenmukaistamaan tiedonhallintaa. Perustietojen hallinnan kehittäminen ja käyttöönotto on yrityksessä luonteeltaan strateginen päätös ja sen läpiajo organisaatiossa kestää yleensä pitkään.

Tuotetiedon hallinnassa on mahdollista toteuttaa MDM:n hyödyntäminen joko käyttämällä esimerkiksi ERP-järjestelmään sijoitettua perustietokantaa tai sijoittamalla tuotetietojen osalta Master Data julkaistavan tuotetiedon hallintajärjestelmään.

Master datan hallinta on yritysmaailmassa vuosia jatkuneesta kehitystyöstä huolimatta edelleen hyvin haasteellista, ja useissa onnistuneissa MDM-hankkeissa onkin edetty asiassa portaittain. Työ on tehty aloittamalla esimerkiksi asiakasdatan tai tuotedatan perustietojen tehokkaasta haltuunotosta. Uusilla kevyemmillä ja modulaarisilla ratkaisutavoilla, joissa hyödynnetään netin mukanaan tuomia integraatiotekniikoita tehokkaampi perustietojen hallinta ja sen edut ovat nyt yhä useamman pk-yrityksen ulottuvilla.