Maailman verkottuneiden laitteiden määrä viisinkertaistuu vuoteen 2020 mennessä

Teollinen internet ja digitalisaatio avaa monimuotoisia ja suuria tuottavuuden lisäysmahdollisuuksia myös rakennusteollisuudessa. Digitalisaation nopea kasvu näkyi monessa mittakaavassa kevään CeBIT-messuilla Hannoverissa.

Markkinatutkimuslaitos Gartner ennakoi, että vuonna 2020 maailmassa on 25 miljardia internetiin kytkettyä laitetta. Samsung puolestaan lupaa, että samana vuonna kaikki yhtiön valmistamat digitaaliset laitteet ovat kytkettävissä nettiin. Tällä hetkellä maailmassa on jo noin 5 miljardia laitetta kytkettynä verkkoon, joten jos Gartnerin arvio toteutuu, tulemme näkemään asioiden internetin tai teollisen internetin hurjan kasvun seuraavien viiden vuoden aikana.

Tulevaisuuden ennakointi on aika lailla mahdotonta. Yksimielisyys on kaikkien merkittävien arvioijien kohdalla vain siitä, että IoT:n eli asioiden internetin kasvu tulee jatkumaan ja luultavasti aika voimakkaana. Cisco arvioi kaksi vuotta sitten, että 2020 maailmassa nähdään noin 50 miljardia verkotettua laitetta, kun Morgan Stanley veikkasi luvuksi jopa 75 miljardia verkotettua laitetta. Epävarmuus ja epäily verkottumisen turvallisuudesta ja tietoturvasta saattaa olla kuitenkin jarru, jonka seurauksena kasvu toteutuu edellisiä arvioita hitaampana.

Muutos merkitsee yritystaloudelle ja kansantalouksille valtaista mahdollisuutta jos ja kun tietoturvakysymykset pystytään IoT:ssa hallitsemaaan. Kun koneet kommunikoivat automaattisesti keskenään ja optimoivat toimintaansa (M2M, Machine to Machine), tuottavuuden kokonaiskasvua voidaan mitata tuhansissa miljardeissa dollareissa. Ei ihme, että tämä asioiden tai esineiden internet nähdään mahdollisena kolmantena teollisena vallankumouksena tai vähintään sen osana.

Monestako teollisesta vallankumouksesta on kyse, riippuu toki määrittelijästä. The Economist lehti julkaisi 2012 pääkirjoituksen ja jakoi teolliset vallankumoukset kolmeen osaan:
  1. Tuotannon mekanisaatio ja tehdasteollisuuden synty
  2. Joukko- ja sarjatuotannon synty, jossa herra Henry Ford oli yksi pääosan esittäjistä
  3. Digitalisaatio - useat tärkeät tekniikat ja valmistusprosessit ovat liittymässä saumattomaksi verkoksi: älykkäät ohjelmistot, uudet materiaalit, robotit, kehittyneet langalliset ja langattomat verkot, anturit ja lukemattomat tehokkaat web- ja pilvipohjaiset datapalvelut
Digitalisaatio palauttaa työpaikkoja Eurooppaan ja muihin kalliin työvoiman paikkoihin, koska työvoimakustannusten osuus automatisoidussa teollisuudessa jää yhä marginaalisemmaksi. Toisaalta valmistuksen paluu kotiin tuo etua myös palvelualan ammattilaisille. Kun tuotekehittelijät voivat työskennellä lähellä valmistuspaikkaa, pystytään sekä tuotteita että valmistusmenetelmiä kehittämään integroidummin. Maantieteellinen läheisyys on etu kaikessa luovassa työssä kuten teknisessä suunnittelussa. 

Näyttääkin hyvin ilahduttavalta, että maamme uusi hallitus puhuu digitalisaation edistämisestä osana hallitusohjelmaa. Alexander Stubb, josta tulee uusi valtiovarainministeri, on monessa yhteydessä painottanut digitalisaation merkitystä, joka valtioneuvostossa nähdään lääkkeenä moneen kansantaloudelliseen ongelmaan. Hallitusneuvotteluissa digitalisaatio nousi tunnistetusti yhdeksi strategisten prioriteettien kohteeksi.