Digitalisaatio tulee ja tuhoaa, mistä apua?

Lähes kaikkialla eri maiden hallitukset käynnistävät uusia ohjelmia yritysten synnyttämiseksi. Yrityksiä syntyykin jatkuvasti lisää ja osa niistä tähtää riskirahan kera kasvuyrityksiksi. Kasvuyritykselle ekologisen lokeron eli nichen löytäminen on elinehto siinä kuin mille tahansa yritykselle, joka haluaa elää myös huomenna.

Mikä tekee kasvuyritysten ekologisen lokeron etsimisestä kiehtovaa, on digitalisaation ja maapalloistumisen yhteisvaikutus. Etäisyys kilpailijoista ja paikallinen kieli olivat ennen jossakin mitassa suojaavia tekijöitä myös teknologiayrityksissä, mitä ne ovat vielä selkeästi useissa fyysistä palvelua tuottavissa palveluyrityksissä kuten autokorjaamoissa ja pizzerioissa. Immateriaaliliiketoiminnan eli aineettomien hyödykkeiden tuotannon ja jakelun aloilla kuten ohjelmistoissa ja pilvipalveluissa kilpailusta on tullut historiallisen kovaa. Itse asiassa se on ohjelmistotuotannossa ollut kovaa aina 1980-luvun alkupuolelta lähtien yhä useammalla sovellusohjelmien alueella.

Kilpailusta on tullut niin kovaa, että jos aloittava yritys haluaa varmistaa kuolemansa ennen viidettä elinvuottaan, se pyrkii rakentamaan kasvunsa monistettavan ohjelmistokonseptin tai pilvipalvelun ympärille. Monistettavien ohjelmistojen markkinoilla voittaja kerää koko potin tyyliin Microsoft tai Google, muille samoille apajille yrittäville jää tuloista rippeitä. Kuten Abban laulussa: The Winner Takes It All. Tämä sääntö pätee myös ns. ohjelmistojen nicheihin - tuottavia lokeroita on vain rajattu määrä ja kilpailijoiden määrä on yleensä yksinkertaisesti todeten uskomaton.

 Jos yritys sen sijaan haluaa olla sekä kilpailukykyinen että elinkelpoinen kansainvälisillä markkinoilla, se alentaa kuolemanriskiään merkittävästi kehittämällä hybridin liiketoimintamallin.

Hybridimalleissa yhdistyvät paikallisuus, inhimillinen yksilöllinen palvelu ja tehokkaat taustaprosessit kuten ICT-järjestelmät. Edes hybridimalli ei ole tae menestyksestä, sillä markkinatiedon siirtyessä nanosekunneissa ympäri planeetan, myös hybridimallien kopiointi ja edelleenkehittäminen on yhä helpompaa. Lokalisointipalveluja kuten kielenkäännöspalveluita, logistiikkaa, hajautettua valmistusta, juridista asiantuntemusta ja vastaavia palveluita on nykyisin saatavilla “järkyttävän” helposti.

Kilpailemmeko itsemme hengiltä? Mitä jää kilpailussa niille 99,9 % yrityksistä, jota eivät menesty kun digitalisaatio on ottanut seuraavat askeleensa?

Pieni esimerkki upottavan vaarallisista “punaisen meren” markkinoista löytyy Android Appseista. Markkinoilla on nyt noin 1,5 miljoonaa sovellusta Android-käyttäjille. Forbes-lehden arvion mukaan keskimääräinen tuotto yhdestä appsista oli noin 1125 euroa 2013. Keskiarvo on lisäksi harhaanjohtava, apps-markkina on ns. pitkän hännän markkina, jossa pieni murto-osa appseista kerää koko myynti- ja ilmoitustulopotin, valtaosa appsien kehittäjistä ansaitsee appsillaan tuskin yhdenkään kuukauden palkkaa - useamman hengen kehittäjätiimistä puhumattakaan. Tervetuloa uuteen digitaaliseen maailmaan.