Luo tulevaisuutesi - tee viisivuotissuunnitelma

Peter F. Drucker
Ei pidä pelästyä. Vapaassa maailmassa onneksi kukaan viranomainen ei vielä vaadi pakollista viisivuotissuunnitelmaa miltään yritykseltä. Ehkä jokaisella vastuullisella yrittäjällä pitäisi kuitenkin olla sisäinen pakko miettiä tulevaa toimintaa muutama vuosi eteenpäin. Näin uskoo esimerkiksi Googlen hallituksen puheenjohtaja Eric Schmidt, 59, jonka mukaan hakukonejättiläinen hyödyntää viisivuotissuunnittelua.

Samasta asiasta on kirjoittanut useaan otteeseen liikkeenjohtotieteen keskeisimpiin luojiin kuulunut Peter Drucker (s. 1909 - k. 2005).

Nykymaailman muutoksessa viisi vuotta on pitkä aika, mutta jonkinlaiset kaukovalot jokaisella yrityksellä pitää olla. Tarvitaan rohkeutta arvioida minkälainen tulevaisuus luultavasti on, mihin ollaan matkalla ja mitä vaihtoehtoisia tilanteita yrityksen eteen saattaa avautua. Yritykset paitsi sopeutuvat ympäristön muutoksiin, ne ovat ennen kaikkea aktiivisia toimijoita, jotka pystyvät omilla toimillaan muovaamaan tulevaisuutta ja suuntaa mihin ne ovat matkalla.

Drucker toteaa tulevaisuuden olevan ennustamaton, mutta se voidaan luoda. Kahden - viiden vuoden pituisen jakson suunnittelu ei merkitse, että päätökset siirrettäisiin tulevaisuuteen. Pitkän ajanjakson suunnitelmaa pitää päivittää myös ainakin kerran vuoden - kahden välein, kun yrityksen näköalat muuttuvat.

"Strateginen suunnittelu ei ole päätösten tekoa tulevaisuudessa", toteaa Drucker. Päätöksiä voimme tehdä ainoastaan nykyhetkessä. Nykyhetken päätöksillä luodaan yrityksen strategia ja tulevaisuus.

Hyödynnä asiantuntijoita


Miten yrityksen tulevaisuutta pystyy älykkäästi hahmottamaan? Väitän, että yksi helpoimmista tai ainakin fiksuimmista tavoista kerätä tietoa on keskustella muutoksista eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Omia näköaloja kasvattaa oikeilla kysymyksillä ja kuuntelemalla omaa henkilökuntaa, asiakkaita, sidosryhmiä ja toimialan muita vaikuttajia ja asiantuntijoita. Myös netistä, omista datavarannoista ja muista kirjallisista lähteistä saa tänä päivänä paljon osviittaa siitä, mitä on tulossa.

Jos haastateltujen asiantuntijoiden ja muiden lähteiden näkemykset ovat ristiriitaisia tai epäsoinnussa omien näkemysten kanssa, sitä parempi. Vaihtoehdottomat tulevaisuusmallit ovat yleensä ehdottomasti pielessä.

X-tekijä tai Musta Joutsen - joksi täysin arvaamatonta tekijää myös kutsutaan, pystyy sekoittamaan tänä päivänä bisneksen kuin bisneksen. Pitkän aikavälin suunnittelussa tähän voi suhtautua yrityksessä kuten puolustusvoimat tai palokunta. Uhkatilanteet voivat yllättää, mutta valmiina on väkeä, kalustoa ja vaikeita tilanteita on harjoiteltu. Vaikka optimismi on yrityksessä elintärkeää, tarvitsee yrityssuunnittelu myös omat pessimistinsä. Eläköön kielteinen ajattelu! Kuten Intelin pääjohtaja Andy Grove on todennut kirjassaan, "ainoastaan vainoharhaiset jäävät henkiin."

Ei suunnittelua ilman päätösten toteutusta


Drucker on moneen kertaan omissa kirjoituksissaan varoittanut olettamasta, että tulevaisuus olisi samankaltainen kuin eilinen, tai että pystymme piirtämään kuvan tulevaisuudesta trendiviivoja jatkamalla. Varsinkin kun oma yrityksemme tulee osaltaan muuttamaan noita viivoja suunnitelman toimeenpanovaiheessa. Jatkuvien käyrien sijaan yhä useammin tarvitsemme käsitteitä epäjatkuvuus ja monimutkaisuus, kompleksisuus - jopa kaaos.

Entä kasvu, johon useimmat kuitenkin tähtäävän pelkän jarruvalot pohjassa ajamisen sijaan? Kasvun suunnitteleminen on lopultakin helppoa. Tarvitaan vain järkevä liiketoiminta-ajatus, kassaan toiminnan vaatima raha, hyviä ihmisiä ja kovaa yrittämistä. Siihen se "helppous" taitaakin loppua, nimittäin suunnitteluun.

Kuten Peter Drucker on kommentoinut: "Paras suunnitelma on vain suunnitelma, siis hyviä aikomuksia, ellei se muutu työksi." Tai kuten englantilainen sananlasku toteaa viisaasti, tie helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla.