Ajattele toisin kun haluat luoda menestyvää liiketoimintaa

Luultavasti jokainen pidempään yritystä pyörittänyt yrittäjä tietää jo vaistomaisesti yhden totuuden. Pelaamalla peliä samoilla pelisäännöillä tai samalla pelilaudalla kuin kaikki muutkin yritys päättää päivänsä aika nopeasti. Hintakilpailu, laatukilpailu, kustannuskilpailu, kovan kilpailun "punainen meri" iskevät vastaan. Jos ne eivät täysin tapa, vievät ainakin kannattavuuden hyvin helposti. Parturiliikkeitä, lääkäreitä tai paperitehtaita mahtuu vain rajallinen määrä samalle markkinalueelle. 

Vasta kun yrityksen tuotteet ja palvelut tai liiketoimintakonsepti tuovat jotakin uutta markkinoille, löytyy elintilaa yrityksen liiketoiminnalle. Tästä puhutaan tällä viikolla paljon Helsingissä. Kaikille, jotka seuraavat, mihin uusi teknologia suuntaa yritystoimintaa, pari seuraavaa päivää ovat hyvin kiinnostavia.

Monella kielellä, aidon kansainvälisesti uudet yritykset, kasvuyritykset ja innovaattorit, jotka haluavat viedä yritystään eteenpäin, kohtaavat sijoittajat Pohjoismaista ja muualta maailmasta tiistaina ja keskiviikkona Helsingin Messukeskuksessa.

Euroopassa sata miljoonaa ihmistä puhuu äidinkielenään saksaa, ja meilläkin aika moni on sitä opiskellut, joten lainaan Slushin esitetekstiä vaihteeksi jollakin muulla kielellä kuin kolmannella kotimaisella:

"Slush ist der Brennpunkt, in dem Startups und Talente aus dem Tech-Bereich mit hochrangingen internationalen Investoren, Führungskräften und der Presse aus aller Welt zusammentreffen. Zwei Tage lang – am 18. und 19. November 2014 – bringt Slush 10.000 Teilnehmer und über 2.500 Firmen in Helsinki zusammen."

Ketkä näistä nuorista yrittäjistä saavat sijoittajien huomion? Uutuus ja ehyt tarina eivät ainakaan ole haitaksi. Kopioimalla tai pelkästään rakentamalla uuden yrityksen muutaman lineaarisen kansainvälisen trendin pohjalta voi Google-aikana olla vaikea löytää sijoittajarahaa. Se mikä on tietona, mallina tai ideana kopioitavissa netistä, se kopioidaan lähes valon nopeudella. 

Brittiläiset kirjoittajat Gerald George ja Adam J. Bock ovat kirjoittaneet jännittävän uuden kirjan jossa kasvuyrittäjille haetaan työkaluja "narratiivisesta", kerronnallisesta työskentelytavasta. "Models of Opportunity: How Entrepreneurs Design Firms to Achieve the Unexpected" kirjassa kirjoittajat alleviivaavat että kiinnostavien mahdollisuuksien löytämiseksi tarvitaan enemmän kuin tilastojen analysointia. Toiseksi, liiketoimintamahdollisuudet ovat muovautuvia, plastisia, eivät jäykkiä. Mahdollisuus muuttuu menestykseksi kun mahdollisuuden löytää idean kannalta oikea tai sopiva yrittäjä joka pääsee toteuttamaan sitä oikeassa ajankohdassa. Monen asian pitää loksahtaa paikalleen lyhyessä ajassa. 

Ja kolmas kirjoittajien väittämä, mikä pätee kaikissa sosiaalisissa järjestelmissä, yrittäjän liiketoimintamahdollisuus muuttaa yrittäjää, yritystä ja itse mahdollisuuden kohdetta. Mitä kirjoittajat neuvovat ehyistä kertomuksista yrityssuunnittelun välineenä, se kannattaa ehdottomasti lukea kirjasta. Työskentelymenetelmänä samaa lähestymistapaa on tieteellisen teorian muodostuksen menetelmänä suositellut filosofi Karl R. Popper. Ei siis mielestäni mitenkään huono ajatus rakentaa malleja käyttämällä mielikuvitusta pelkän logiikan sijaan, matemaattisen optimoinnin sijaan toisenlaisia lähestymistapoja kuten divergenttiä ajattelua. 

Yhtenäisillä kertomuksilla luodaan uusia ja yllättäviä kuvia tulevaisuudesta ja tarinoita voidaan pitää onnistuneina, jos niiden avulla yritys luo markkinoita ja menestyy toimimalla eri tavalla kuin perinteisten tarinoiden varassa toimivat yritykset. Popperin teorian muodostuksessa vastaavalla tavalla teorioita ei voi todistaa induktion avulla todeksi, sen sijaan malli voidaan falsifioida aukottomasti. Paradigman muutos tuo pioneereille suuret hyödyt, mutta paradigman luonti vaatii toisinajattelua, uuden kertomuksen synnyttämistä niin yritystoiminnassa kuin tieteen edistysaskelten ottamisessa.