Digitalisaatio luo tilaisuuden tuhansille uusille liiketoimintamalleille

Meillä suomalaisilla pitäisi olla kiire. Nyt valitetaan säästöistä, katsellaan menneisyyteen, pelätään tulevaisuutta. Kuitenkin koskaan aikaisemmin talouden luovan hävityksen keskellä ei ole ollut näin paljon mahdollisuuksia luoda uutta menestyvää liiketoimintaa. Avaintekijöitä on useita, yksi keskeisistä on digitalisaatio. Se on niin iso tekijä, että sen vaikutusta ei tahdo aina tajuta, kyseessä on paljon isompi juttu kuin perinteinen tapa hahmottaa tietotekniikkaa.

"Digitalisointi tarkoittaa informaation purkamista bitteihin, mikä mahdollistaa tiedon tallentamisen, järjestelemisen ja muuntelun. Kun tämä yhdistetään mobiiliteknologiaan, kuten tabletteihin, sosiaalisiin verkkoihin ja pilvipalveluihin, kokonaiset teollisuudenalat mullistuvat." Näin tiivisti Tero Ojanperä Helsingin Sanomissa pari vuotta sitten.

Emeritusprofessori Uolevi Lehtinen puolestaan toteaa artikkelissaan juhlakirjassa "Liiketoimintaosaaminen kilpailukykymme keskiössä":

"Palvelujen ja osin myös tavaroiden sekä niiden tuotannon ja markkinoinnin digitalisointi tuottaa suuria muutospaineita liiketoimintaosaamiseen. Yhä tärkeämmäksi nousevat esimerkiksi digitaalisen tuotantoprosessin hallinta, asiakkuuksien hallinta verkossa ja niihin liittyvä verkosto-organisaation johtaminen. Vaikka yrityksellä olisi muu tarvittava liiketoimintaosaaminen, sen menestymismahdollisuudet heikkenevät, jos se ei ripeästi pysty hyödyntämään digitalisoitumisen tarjoamia mahdollisuuksia."

Teknologian muutos on aina luonut uusia liiketoimintamalleja, synnyttänyt menestysyrityksiä ja tarjonnut miljoonia työpaikkoja myös kohtuullisesti uudella alueella toimiville yrityksille. Oma veikkaukseni on, että muutos tulee luomaan jopa tuhansia uusia liiketoimintamalleja lähes kaikilla toimialoilla.

Mitä yritysten johdossa tai uutta yritystä miettivän pitäisi tehdä? Liikkeelle voisi lähteä vaikka asiakaskunnan tarpeiden selvittämisestä ja pyrkimällä ymmärtämään teknologian muutosvektoreita, siis muun muassa.

Digitalisaation tuomia muutoksia johdetaan mielestäni tehokkaimmin tarkastelemalla yritystä ja sen toimintaympäristöä järjestelmäkokonaisuutena, jossa sekä yritys että ympäristö ovat samanaikaisesti dynaamisessa muutostilanteessa. Tässä tilanteessa ympäristön muutoksen aiheuttama suuri epävarmuus luo tilaisuuksia luoda ja tarkentaa olemassa olevia liiketoimintamalleja. Liiketoimintaympäristön muutoksen seuraamisesta on tullut tärkeämpää kuin koskaan. Tämä ei ole pelkkä allekirjoittaneen mielipide. Ja niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, monissa suomalaisissa yrityksissä ei silti edelleenkään haluta uskoa, että asiat muuttuvat - ja muuttuvat välillä hyvinkin nopeasti.

Muutosjohtamisesta pitäisi tulla yrityksissä arkipäivää, pysyvästi.

Todellisuus on aina jossakin suhteessa kaaottinen ja kompleksinen, mutta järjestelmäajattelulla kuten systemaattisella liiketoimintamallintamisella siitä saa jonkinlaisen otteen - ainakin paremman kuin että sulkee silmänsä muutokselta.

Lehtinen toteaakin omassa artikkelissaan järjestelmäajattelusta seuraavaa: "Mitä suuremmaksi liiketoimintaosaamisen kokonaisuus hahmotetaan, sitä varmemmin tulevat kuvaan sellaiset käsitteet kuin ansaintalogiikat, toimintalogiikat, toimintajärjestelmät, strategialogiikat, toimintajärjestelmät, liiketoimintakonseptit ja liiketoimintamallit."

Esimerkki liiketoimintalakanan käytöstä terveydenhuollon liiketoimintamallin suunnittelussa USA:ssa
Näiden ansaintalogiikkojen ja liiketoimintamallien pohtiminen ei muuten ole mitenkään mahdottoman työlästäkään. Yksi parhaista uudehkoista opuksista tällä puolen on Alexander Osterwalderin ja Yves Pigneurin kirja Business Model Generation - A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Kirjan pohjalta on käynnistetty myös pilvipalvelu, jossa metodin avulla pystyy selaimen avulla testaamaan uusia liiketoimintaideoita. Hinta on vajaat kolmesataa euroa vuodessa. Suunnittelutyökaluksi käy kyllä myös valkotaulu ja tarralaput - mikä varsinkin tiimissä on ehkä jopa kätevämpi tapa tehdä suunnittelua.

Kirjan pääsivusto ja pilvipalvelu löytyvät www.businessmodelgeneration.com -osoitteesta.

Kirjan käyttämästä suunnittelumallilakanasta on näkynyt verkossa myös suomenkielistä materiaalia (esim. hakusanoilla "liiketoimintamalli" "lakana").