Laadi uusia strategisia tarinoita - hallitse yrityksen riskejä

Myrskyisillä markkinoilla olemassa olevan ja asemansa vakiinnuttaneen yrityksen on usein vaikea valita uusi strateginen suunta kannattavammille vesille. Tarinoiden kehittämisestä voi löytyä hyödyllinen apuväline.

Professorit Sarah Kaplan Toronton yliopistosta ja Wanda Orlikowski MIT Sloan School of Managementista ovat empiirisessä tutkimuksessaan tehneet kiinnostavia havaintoja strategisen suunnittelun työkaluista ja lähestymistavoista.

Paikkansa markkinoilla löytäneissä yrityksissä menneiden tuijottaminen tai luottaminen analytiikkaan vie useimmiten harhaan:
  • Tarkat tulevaisuuden yritysympäristön sisäisten ja ulkoisten elementtien analyysit menevät pääsääntöisesti pieleen.
  • Koska tulevaisuus on olennaisesti ennustettavuuden ulkopuolella, ennustamisessa käytetään hyväksi vanhoja tietoja ja tehtyjä ratkaisuja, joiden kuvitellaan jatkuvan suhteellisen samankaltaisina myös huomispäivänä.
  • Katsominen liikaa yrityksen "peräpeiliin" hyydyttää innovatiivisten strategioiden luomisen, ja innovatiivisempaa yritystoimintaa tarvitaan lähes kaikilla toimialoilla.
Liikkeenjohtamisen umpikujasta pääsivät uusille vesille - ei sinänsä välttämättä varmoille - parhaiten yritykset, jotka pyrkivät kirjoittamaan täysin uudenlaisia strategisia kertomuksia tulevaisuudestaan. Näissä kertomuksissa myös yrityksen menneisyyden voittoja ja oppeja tarkasteltiin uudessa valossa. 

Esimerkki tarkastelukulman muutoksesta kirjoittajien artikkelin ulkopuolelta. Esimerkki hyödyntää taloustieteen nobelistin Daniel Kahnemanin ajattelumalleja.

Ennen
- Yritys selittää menestyksensä kuluneina neljänä vuotena johtuvan uraa uurtaneesta huippujohtajasta.

Jälkeen
- Uusi tarina, eli yritys selittää menestyvänsä syvällisen analytiikkamallin ansiosta, jota yrityksen markkinointijohto on hyödyntänyt tuoteportfolion suunnittelussa jo vuosikymmenen ajan. 

Näin tarina tiestä menestykseen muuttuu, myös tapa, jolla yritys katselee tulevaisuutta.

 

Tarinoiden runsaudesta on hyötyä yrityksen johtamisessa


Kuten kaikessa ideoinnissa, myös strategian vaihtoehtojen löytämisessä tarinoiden runsaudesta on hyötyä Kaplanin ja Orlikowskin tutkimuksen mukaan.

Tarinoissa menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden selitysmalleja varioitiin "Commcorp" yhtymässä. Kyseessä oli kenttätutkimus yrityksessä, joka toimii optisen viestintäteknologian toimialalla. Yrityksen oikea nimi on salainen.

Commcorpissa johtamiseen soveltuvia tarinoita kehitettiin vuoropuhelussa ylimmän johdon ja kehittämisestä vastaavien tiimien kokouksissa. Ristiriidoilta ja konflikteilta tulkintojen osuvuudesta ei vältytty.

Tarinoista löytyi uskottava yhteinen pohja ja paljon arvokkaita uusia teknologisia ja liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Yritys muisti ja vahvisti ymmärrystään historiansa ja olemuksensa vahvuustekijöistä sekä mahdollisuuksista lähteä eri suuntiin.

Haastamalla perinteiset uskomukset yritys ei löytänyt yhtä oikeaa tarinaa. Tämä ei tutkijoiden mielestä ole muutenkaan mahdollista.

Sen sijaan yritys löysi riittävän tarinan, jonka perusteella se saattoi liikkua eteenpäin ja ryhtyä uudenlaisiin toimenpiteisiin epävarmuuden vallitessa. Ja kuten kaikissa hengissä pysyvissä ja kehittyvissä yrityksissä uusia kertomuksia laaditaan jatkuvasti uudelleen ja uudenlaisia. No, joillekin yrityksille hengissä pysymiseen riittää jo lähes pelkkä tuuri... ja joillekin ei hyväkään suunnittelu.