Hankintojen hajauttaminen lisää liiketoiminnan riskejä

Arkipäivän viisaus yrityksissä on ollut, että hajauttamalla hankintoja yritys vähentää riskejä, joita
riippuvuus yhdestä kriittisestä toimittajasta aiheutuu. Tämä sääntö on toimitusketjujen huipulla olevissa yrityksissä yhä useammin kyseenalainen. Kansainvälisessä verkottuneessa taloudessa tilanne on kääntynyt monessa tapauksessa päinvastaiseksi - riskit ovat kasvaneet!

Tämä on paradoksi, joka näyttää uuden tutkimuksen mukaan toteutuvan yhä useammalla toimialalla tuoreen tutkimuksen mukaan. Stanford Graduate School of Businessin apulaisprofessori Kostas Bimpikis on tutkinut Douglas Fearingin ja Alireza Tahbaz-Salehin kanssa toimittajaketjuja.

Miten riskit voivat kasvaa kun yrityksen näkökulmasta ne hajautuvat? Toimitusketjujen pidentyessä ja teknologian monimutkaistuessa voi syntyä - ja on syntynyt hämmästyttävän monimutkaisia tilanteita.

Esimerkiksi Japanin maanjäristyksen ja tsunamin kourissa 2011 autoteollisuudelle tuli isoja hankaluuksia, kun kilpailevat autonvalmistajat olivat hajauttaneet hankintansa usealle eri toimittajalle. Nämä toimittajat sen sijaan joutuivat järjestään suuriin vaikeuksiin toimittaa autoteollisuudelle omia komponenttejaan, koska ne käyttivät saman elektroniikkavalmistajan komponentteja 40 prosentissa tuotannostaan. Ja tämä valmistaja joutui maanjäristyksen vuoksi vakaviin vaikeuksiin.

Tietotekniikan kehittyminen on mahdollistanut yritysten monien toimintojen hajauttamisen helposti ja taloudellisesti pitkiin alihankintaketjuihin. Maailma on tullut valtavan pitkälle erilaiseksi siitä vertikaalisen integraation maailmasta, jossa Ford teki 1920-luvulla autot aina teräksestä lähtien omissa tehtaissaan.

Tutkijoiden mielestä kokonaisriskit voivat kasvaa huomattavasti kun yksittäisiä hankintaratkaisuja optimoidaan.  Tutkijoiden mukaan ainoastaan koko toimittajaverkon rakenteen ymmärtäminen ja arviointi mahdollistaa varautumisen toimitusten häiriöitä vastaan. Se, millä tavalla hankintoja tekevä yritys pystyy kontrolloimaan alihankkijansa omia toimitusketjuja on myös ensiarvoisen tärkeää.