Kun rahaa on liikaa - tai liian vähän

Innovaatioprofessori Clayton M. Christensen ja Derek van Bever puuttuvat Harvard Business Review:ssä mielenkiintoiseen ongelmaan, jolla on vaikutusta niin yritysten omistajille kuin yhteiskunnallekin. Yrityksillä on liikaa rahaa ja liian vähän järkeviä sijoituskohteita. Tämä koskee erityisesti suuryrityksiä. Monelta lupaavalta pienyritykseltä taas rahoitus joko puuttuu tai se on turhan niukkaa ja kasvua hidastavaa.

Yritykset istuvat eri puolilla maailmaa yhteensä 1,2 biljoonan euron kassavarojen päällä (biljoona on miljoona miljoonaa, tuhat miljardia) eivätkä löydä järkeviä sijoituskohteita. Jopa parhaimmille innovatiivisille yrityksille kuten Google ja Apple tämä on ongelma. Google käyttää rajusti rahaa tuotekehitykseen - työn alla ovat esimerkiksi itsestään kulkevat autot ja älylasit. Apple puolestaan on perinteisesti muutaman vuoden väliajoin mullistanut kuluttajaelektroniikan markkinoita - MP3-soittimet, älypuhelin ja tabletti vain esimerkkinä. Kumpikaan näistä ei tunnu löytävän "järkeviä" tuotekehityshankkeita.

Googlella on tällä hetkellä rahaa kassassa 62 miljardia dollaria, Applella 159 miljardia, Microsoftilla noin 84 miljardia.

Christensen toteaakin, että maailmassa ei ole pulaa rahasta. Asian toinen puoli on, että monilla innovatiivisilla pienyrityksillä tilanne on täysin päinvastainen. Hän puhuu "kapitalistin dilemmasta". Hän kysyy, miksi yritykset investoivat mieluiten tehokkuutta ja työpaikkoja eliminoiviin uudistuksiin ja keksintöihin, mikseivät uusia markkinoita luoviin keksintöihin, jotka luovat työpaikkoja.

Dilemma on kriittistä tarkastelua kestämättömässä olettamuksessa, jonka mukaan yrityksen tuloksen mittaamisessa tärkein kriteeri on, kuinka hyvin yrityksen pääomaa on hyödynnetty - koska pääoma on niukka tuotannontekijä. Kuten edellä todettiin, suuryritysten kohdalla tämä perusolettamus ei ainakaan enää pidä paikkaansa. Kun tähän yhdistetään markkinoiden tuottovaatimusten likinäköisyys, harva yritys pystyy pitämään sijoittajat tyytyväisinä sijoittamalla kaikki tuotot yrityksen pitkäjänteiseen kehittämiseen 10 - 20 vuoden perspektiivillä. Tuohon on muuten pilviyrityksistä ja e-Commerce yrityksistä pystynyt vain harva. Itselle tulee mieleen lähinnä Amazon, joka on vuodesta toiseen tuottanut olemattomia osinkoja mutta kasvanut planeetan suurimmaksi verkkokaupaksi.

Mikä sitten on Clayton M. Christensenin ja Derek van Beverin ehdottama lääke? Hyvin tiivistetysti: ainoa toimiva toimintatapa on eri sijoittajien toiveista riippumatta eri keinoin rakentaa yritystoimintaa, joka maksimoi yrityksen arvon pitkällä ajanjaksolla. "Taulukkolaskelmat ovat strategisen päätöksenteon pikaruokaa, mutta eivät strategisen päätöksenteon korvike".