Ei enää irtopilviä - REST liimaa pilvisoftan sovellukset toisiinsa

Hajautettujen pilvipohjaisten hypermediajärjestelmien rakentaminen ja käyttöönotto on yhä helpompaa!

Tiedonsiirron saumattomuus, joka on tuttu client-server -maailmasta, yleistyy nopeasti pilvisovellusten kesken. Yhä useammat pilvipalvelut vaihtavat tietoja sujuvasti keskenään. Näin yrityksille tulee mahdolliseksi rakentaa entistä kehittyneempiä pilvipalveluihin perustuvia tietojärjestelmiä. Jos pilvipalvelut ovat jo itsessään muuttaneet rajusti tietojenkäsittelyn hinta-laatusuhteita, on pilvisovellusten integraatiossa kyse vielä uudesta jopa dekadi-luokan tehonlisästä uusia tietojärjestelmiä toteutettaessa.

Tietojärjestelmien hyödyntämisessä valintoja ei tarvitse käyttäjän näkökulmasta enää tehdä eri pilvitoimittajien välillä, jos paras ratkaisu saadaankin kahden tai useamman pilven yhteispelillä. Tällöin pilviratkaisun  valintakriteeriksi nousee pilvipalvelun liitettävyys toiseen pilveen. Syynä tähän kehitykseen on REST, joka ei tarkoita tässä yhteydessä lepoa...

Tunnetun SOAP (Simple Object Access Protocol) tietoliikenneprotokollan ohi on pilvisovellusten liimana ajanut REST eli Representational State Transfer -arkkitehtuurimalli ohjelmointirajapintojen toteuttamiseen.

RESTin avulla joukosta erillisiä pilvipalveluita tai oikeammin web-sivustoja muodostetaan yhtenäiseltä näyttävä virtuaalinen käyttökokemus (tilakone) jossa käyttäjä voi siirtyä hyperlinkkien kautta eri tilanäkymiin järjestelmästä toiseen tai lisäämällä tietoja web-lomaketta hyödyntäen. REST sovellukset ovat oikein toteutettuna yleensä nopeampia (latenssiaika), helpommin skaalautuvia ja pilvikokonaisuuden osia on yksinkertaisempaa kehittää itsenäisesti eri suuntiin. Yksittäisten pilvisovellusten sisäiset suhteet ja toteutustapa voivat olla "melkein mitä tahansa".

Amazon, joka on maailman merkittävin pilvilaskennan toimittaja, arvioi REST-ohjelmointirajapintoja hyödynnettävän web-palveluissa 85 prosentissa tapauksissa, joissa vaihtoehtona muuten olisivat perinteiset SOAP-rajapinnat.

Google Apps for Business -verkkomaailmassa hyvän esimerkin REST:n mahdollisuuksista tarjoaa oheinen Hypermedia Oy:n hyödyntämä ratkaisumalli, jossa verkkokaupankäynnin tiedot tallentuvat Invite Commerce (toteutettu Drupal Commerce -ohjelmistolla) kaupassa, siirtyvät yrityksen perustietohallinnon käyttöön Google Apps -pilveen ja sieltä asiakastietojen hallintaan (Insightly) ja yhteydenpitosovelluksiin (Mailchimp).


 Ohjelmointirajapinnoista (API) lisää