Pilvipalvelut ja luova tuho

Saksalainen sosiologi Werner Sombart toi yhteiskuntatieteisiin käsitteen "luova tuho" teoksessaan Krieg und Kapitalismus, joka ilmestyi vuonna 1913. Joseph Schumpeter lainasi Sombartin käsitettä myöhemmin kuuluisassa innovaatioteoriassaan. Nykysuomalaisille tuttu filosofi Pekka Himasen kollega Manuel Castels on hyödyntänyt ajatusmallia kirjatrilogiassaan The Information Age: Economy, Society and Culture.

Sombart puolestaan kehitteli termiä omaan suuntaansa lukemalla Marxin tuotantoa... mutta mitä tekemistä tällä aatehistorian katsauksella on pilvilaskennan ja tietojenkäsittelyn kanssa?

Tiivistetysti sanoen tuotantotapojen muutos, siis teknologia luo uusia työtehtäviä samalla kun se hävittää vanhoja. Pankkineitien tilalle ovat tulleet maksupäätteet ja verkkopankit, filmivuokraamojen tilalle Netflix ja YouTube, cd-levyjen tilalle Spotify, lentoliikenne on syrjäyttänyt junat ja laivat pitkän matkan henkilöliikenteessä jne. jne.

Pilvilaskenta merkitsee sitä, että ennen kalliit ohjelmistolisenssit ja palvelintietokoneet voi nyt vuokrata pienellä rahalla (pääsääntöisesti) sen mukaan kuin mitä tarvetta ilmenee. Palvelut saa käyttöön heti ja niiden laatu on usein parempi kuin omalla jopa ammattitaitoisella työvoimalla tuotettuna. Moni IT-konsulttiyritys, joka on ennen tehnyt asiakaskohtaisia ohjelmistoja alkaa pian olla pulassa - ellei ole sitä jo tänään. Toisaalta moni uusi liikeidea on toteuttavissa paljon nopeammin ja pienemmällä rahalla kuin aiemmin - hanke ei kaadu rahoitukseen - jota ei juuri enää tarvita aiempaan aikaan verrattuna.

Tuoko pilvilaskenta siis onnen nopealle hyödyntäjälle? Teknologialla onneen - tai peräti nirvanaan? Ei ja kyllä. Eli pilvestä tai mistä tahansa modernista teknologiasta on iloa ja hyötyä, mutta vain sillä ehdolla, että liiketoiminnan ydinajatus on järkevä ja muut palaset ovat kunnossa:

  • pätevät avainhenkilöt
  • asiakaspalvelu pelaa
  • kassassa on rahaa ja sitä tulee lisää riittävästi
  • yrityksellä on kokenut johto (nuoren ja innovatiivisen muun henkilökunnan lisäksi)
  • markkinat eivät karkaa alta liian nopeasti
  • hyvää onnea on vähintään kohtuullisesti
Älypuhelin ja netti ovat pian lähes kaikilla planeettamme asukkailla ja tieto liikkuu valon nopeudella. Muutoksen jatkuvaa voimaa voi verrata hirmumyrskyyn. Kun kaikki muuttuu niin nopeasti kuin mitä se tekee, millä varmistaa nuoren yrityksen pysyminen hengissä? 

Jos luovan tuhon - joka jatkuu kiihtyen - lääkkeeksi pitäisi valita yksi sana, niin se on NOPEUS. Yrityksen uudistumisen täytyy olla jatkuvaa, uuden oppimiskyky, kyky unohtaa "vanhat jutut" ja halu muutoksiin samoin. Yrityksen erikoistuminen ja riittävän kapea ekologinen markkinarako ovat elinehtoja. Niiden uudistumisen täytyy olla myös sisäänrakennettu prosessi, sillä luovan tuhon seurauksena erikoishyödykkeistä ja -osaamisesta tulee halpaa bulkkia nykymenossa uskomattoman lyhyessä ajassa. Nokian tai Blackberryn tarinat eivät ole poikkeuksia, pikemminkin sääntö aiheesta "luova tuho". 

Johdon avarakatseisuus on myös yrityksen johtamisessa iso voima oman huippuun viedyn erikoistumisen rinnalla. Kilpailun ehdot voivat muutua täysin arvaamattomasti ylläviltä suunnilta tulevien muutosten johdosta. 

Pilvilaskenta ja tietojenkäsittelyn paradigman muutos on vain yksi keskeinen muutos, jonka keskellä elämme jo nyt ja lähivuodet. Ns. selviöitä joiden keskellä elämme on käsittämttömän paljon eli... Jättiläismäisiä muutoksia tulee joka puolelta; energiatekniikka, molekyylibiologia, uudet materiaalit, globaalien taloudellisten ja poliittisten voimasuhteiden muutokset, ilmastonmuutoksen aiheuttamat ekologiset ja taloudelliset shokit, yhteiskunnan arvomuutokset... Oletko seurannut, mitä fysiikan tai kemian tutkimuksessa on tapahtunut sen jälkeen, kun kirjoitit ylioppilaaksi tai valmistuit ammattiin? 

Näitä miettii blogin pitäjä, jonka yritys on muuttunut ja joutunut uudistumaan muutaman kerran kuluneiden 25 vuoden aikana. Tammikuussa 2014 tuli tosiaan 25 vuotta täyteen kun olin yksi niistä kolmesta nuoresta miehestä, jotka olivat kokoontuneet Helsingin Malminkartanoon perustamaan Hypermedia Oy:tä oman työpäivän päätyttyä. PC / Mac - lähiverkko - oma server -mallin aikaa on kestänyt kaikissa yrityksissä melkein sama neljännesvuosisata kuin Hypermedia Oy:n taivalta. Nyt on sitten pilvilaskennan aika niin omassa yrityksessä kuin kaikkialla muuallakin. Ei mikään pieni muutos. Luova tuho jatkuu.