Tietämysyhteiskunta näkyy yritysten kasvuluvuissa


Hyvinvoinnin synnyttäminen vaatii aitoa osaamista, kykyä luoda uutta, ei ainoastaan kopioida ja toistaa vanhaa. Yrityksen hyvä rahoitusasema on miellyttävä tilanne, mutta sen voi menettää, kun tuotteiden kilpailukyky katoaa nopeasti muuttuvassa maailmassa. Pelkillä pääomilla tai suuruudella ei sinänsä ole isoa arvoa Peter Druckerin kuvaamassa maailmassa, jossa osaamisesta ja tiedon hallinnasta on tullut tärkein tuotannontekijä. Tässä Knowledge Society -kehityksessä pilvipalvelut tulevat näyttelemään yhä keskeisempää roolia.

Satakunnan kauppakamarin puheenvuorooni tein taulukon, jossa on Financial Timesin Global 500 listalta poimittu markkina-arvoltaan maailman suurimmat yritykset vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Tilanne elää koko ajan, mutta kertoo selkeästi, miten "tyhjästä luominen", tietämykseen perustuva tuote- ja palvelukehitys luovat varallisuutta. Apple, joka tuolloin oli maailman arvokkain yritys (ja edelleen listalla korkealla sijalla), on rakentanut asemansa tietämyksen; innovaatioiden, luovan brändin hallinnan ja muun osaamisen avulla. Samat pelisäännöt ovat päteneet Microsoftiin ja IBM:ään.

China Mobile, joka on maailman suurin matkapuhelinoperaattori (yli 700 miljoonaa asiakasta), on myös liiketoiminnassa, jossa pitkän päälle menestyy ainoastaan jatkulla onnistuneella muutoksenhallinnalla. Muutoksenhallinnassa avaimet ovat onnistuneessa uuden tiedon omaksumisessa läpi koko organisaation, tietämyksenhallinnassa. China Mobile on toki erilainen lintu, kuten USA:ssa Bell-yhtiöt eli ATT aikoinaan. Se on päässyt listalle helpommin, kun lähtökohtana on ollut valtion takaama monopoliasema.

1
Apple Inc
tietotekniikka, ohjelmistot
2
Exxon Mobil
energia
3
PetroChina
energia
4
Microsoft
ohjelmistot, tietotekniikka
5
IBM
ohjelmistot, palvelut, tietotekniikka
6
ICBC
rahoitus, palvelut
7
Royal Dutch Shell
energia
8
China Mobile
tietoliikenne, palvelut, kauppa
9
General Electric
teollisuus, palvelut
10
Chevron Corporation
energia


Toisenlaisessa taulukossa, joka kertoo Googlen liikevaihdon kehityksestä, näkyy sama kertomus tietämyksen merkityksestä liiketoimintana. Yrityksen liikevaihto on yli 33 kertaistunut kuluneen kymmenen vuoden aikana. Googlen pilviohjelmistot, markkinointi- ja hakupalvelut ovat 100 prosenttisen puhtaita informaatiotuotteita, lähes koko liiketoiminta rakentuu immateriaalisten sovellusten kehittämisestä ja toimittamisesta maailmanlaajuisille markkinoille. Tuossa yllä näkyvässä listassa Googlen sijaluku oli 25.

Pilviohjelmistoja ajetaan toki fyysisessä laite- ja verkkoympäristössä, mutta kuten hyvin kaikki tiedämme, on tuon laite- ja verkkoympäristön arvo pienempi kuin palveluiden, joita siinä ajetaan. Kaiken lisäksi itse laite- ja verkkoympäristön arvonmuodostuksesta raaka-aineiden hinta on murto-osa koko niiden arvosta, suurin arvo eli hinta koostuu laitteiden suunnittelu- ja valmistusosaamisesta, jakelun, myynnin, huollon ja muiden tukitoimien arvosta. Valmistuksen merkitystä ei luonnollisesti pidä mitenkään vähätellä. Mutta yhä nerokkaamman tekniikan taustana on tuo kova osaaminen ja innovaatiokulttuuri.

- Itse asiassa Google on paitsi aineettomien palveluiden tuottaja, myös tietokonevalmistajana palvelinlaitteissa maailman suurimpien joukossa. Muista valmistajista yhtiö eroaa siinä, että se käyttää kaikki koneet omissa 13 tietokonekeskuksessaan. Tietokonekeskuksissa noita koneita on massiivisia määriä, tarkka määrä on liikesalaisuus. Noista tietokonekeskuksista yksi on meillä täällä Suomessa Haminassa.

Jättimäiset datakeskukset perustuvat kaikki jatkuvasti kehittyvään tietotekniikkaan, joka taas vaatii jatkuvasti pätevämpää henkilökuntaa, mikä taas on toisin sanoin yrityksen parempaa tietämystä (knowledge) ja sen hallintaa. Peter Drucker oli oikeassa kirjassaan The Post-Capitalist Society, joka ilmestyi jo vuonna 1993. Hän ennakoi tuolloin, että tietämys korvaa pääoman tärkeimpänä tuotannontekijänä muutamassa vuosikymmenessä ja yhteiskunnasta tulee "knowledge society".

Yllä olevassa taulukossa itse asiassa raaka-aineita jalostavat ja jakelevat energiayhtiötkin ovat arvonmuodostukseltaan pääsääntöisesti hyvin tieto- ja osaamisintensiivisiä yrityksiä, mutta niissä yritystoiminnan pääomaintensiivisyys on selvästi korkeampi suhteessa yrityksen arvonmuodostukseen.

Global revenue of Google from 2002 to 2012