Pilvilaskenta pistää pienyrityksen samalle viivalle kuin suuryritys

Tietämyksen hallinta on tärkeämpi toiminto yrityksissä kuin tietohallinto. Näin väitän - ja tuen väitettäni seuraavilla teeseillä, jotka esitin edellisessä blogikirjoituksessani olevassa Google Esityksessä.

Pilvilaskennan ansiosta ensimmäistä kertaa historiassa pienet yritykset ovat teknisesti samalla viivalla - riippuen oikean liiketoimintamallin valinnasta - kuin suuryritykset. Tekniikalla tarkoitan tietotekniikkaa, pilvipalveluita. Äly, taidot ja tietämyksen kehittäminen erottavat voittajat ja häviäjät. Pääoma on toissijainen tuotannontekijä verrattuna älykkääseen liiketoimintamalliin ja taitavaan johtoon, joka osaa toimia tehokkaasti jatkuvasti myrskyisemmäksi käyvässä maailmassa. Taitava toiminta merkitsee, että tiedon hallitseminen ei riitä, vaan uuden tiedon, uusien tuotteiden ja palvelumallien kehittäminen, uudet strategiset avaukset, henkilöstön taitamisen kehittäminen, tietämyksen hallinta nousee avainasemaan.

Tiedon ja organisaation näkeminen tasapainossa olevana järjestelmänä on muuttuvassa liiketoimintaympäristössä vaarallinen lähtökohta. Kun liiketoimintaympäristö muuttuu, on siitä elantonsa saavan yrityksen osattava tasapainoilla sisäisen toimintajärjestelmän kuten tietohallinnon pitämisessä toimintakuntoisena. Samalla yrityksen on aktiivisesti oltava tai pyrittävä ns. tasapainottomaan tilaan, jossa yritys ennakoi ja rakentaa toimintaansa maailmaa vastaan, jossa pelisäännöt ovat jälleen kerran muuttuneet. Eli pyrittävä luovasti tuhoamaan vielä tänään omia hienosti toimivia systeemejään paremmin tulevaa liiketoimintaympäristöä vastaaviksi.

Viisi teesiäni ovat:
  1. Pilvilaskennasta tulee välttämättömyys yrityksille sen ehdottomien etujen vuoksi.
  2. Yrityksen omissa tiloissa olevat palvelimet ja kalliit valmisohjelmistot ovat liiketaloudellinen rasite, kun kilpailija vuokraa tarvittavat resurssit joustavammin ja pienemmällä rahalla "pilvestä". 
  3. Pilvilaskenta tuo suuryhtiöiden laskentatehot  ja ohjelmistoälyn myös aloittavien yritysten ulottuville. 
  4. Se yritys, joka pilvilaskennan avulla parhaiten kehittää organisaation tieto- ja tietämysresursseja, on voittaja.
  5. Jos yritysjohto - mukaan lukien yhä tärkeämmäksi liiketoiminnalle tuleva tieto- ja tietämyshallinnon johto, ei ymmärrä pilvilaskennan merkitystä, yritys on pian historiaa. 
- Pohjaa tälle mietiskelylleni antoi muun muassa Florian Ramsegerin paperi "The Silver Lining of the Cloud - Managing Cloud Computing for a More Equitable Knowledge Society", joka palkittiin 2010 Peter Drucker Challenge -kilpailussa.