Liiketoiminnan prosessien tehostaminen

Oikea tieto entistä nopeammin siellä missä sitä tarvitaan

Luomme yrityksesi tarpeiden mukaisia sovelluksia ja uudistamme olemassa olevia järjestelmäratkaisuja. Uuden datavaraston ja tiedonkeruun ratkaisun ei tarvitse olla kallis. Integrointiratkaisuillamme luomme kustannustehokkaita toimintaprosesseja, jotka perustuvat yrityksen nykyjärjestelmiin, tekemiimme älykkäisiin liitoksiin ja uusiin valmiisiin pilvipohjaisiin sovelluksiin. 

 

Yrityksen kasvun julkinen salaisuus

kuka4robottia.jpg

Vahva verkkonäkyvyys ja digitaalinen viestintä avaavat markkinoita

Valmistavan yrityksen, huoltoyrityksen, tekniikan tukkukaupan ja insinööritoimiston verkkosivut suunnitellaan B-to-B viestinnän tarpeisiin. Näistä tarpeista meillä on yli 30 vuoden kokemus. Hypermedia Oy toimittaa verkkopalvelun, joka palvelee asiakkaitasi ja kasvattaa yrityksen liiketoimintaa. Kaikissa kokoluokissa.

Lisää innovoimaa tuotekehitykseen

Uudet digitaaliset palvelut ja tuotteet varmistavat yrityksen menestyksen

Tulevaisuuden menestys luodaan tänään. Nopeuta uusien digitaalisten palveluiden ja tuotteiden tuloa markkinoille kehittäjäkumppanin avulla. Hypermedia Oy tarjoaa apua kehityshankkeesi kaikissa vaiheissa. Tutkimme, konseptoimme, suunnittelemme, koodaamme, testaamme, koulutamme ja ylläpidämme uusia järjestelmiäsi.


Photo by {artist}/{collectionName} / Getty Images

Tehokkaampaa liiketoimintaa

Yrityksen liiketoiminnan ongelmana on harvoin puuttuva tietotekniikka, useammin haasteena on saada eri järjestelmät toimimaan saumattomasti yhdessä. Yksinkertaistamme ja virtaviivaistamme liiketoiminnan prosesseja moderneilla ohjelmisto- ja pilviratkaisuilla. Tässä muutama esimerkki toteuttamistamme ratkaisumalleista:

Toiminnanohjaus

Toiminnanohjausjärjestelmä toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen opetuksen ja sen resurssien hallintaan tekee oppilaitoksen arjesta helpompaa. Yhtenäisellä Hypermedia Oy:n toimittamalla tietojärjestelmällä hallitaan niin opetuksen suunnittelu, lukujärjestykset kuin yksittäisten oppilaiden opintosuoritusten seuranta. Järjestelmä palvelee yhtä maan suurimmista ammatillisista oppilaitoksista, sen vajaan 600 ammattilaisen henkilökuntaa ja lähes 6000 opiskelijaa.

Järjestelmä on toteutettu selainpohjaisena ja sen tietovarastona käytetään Microsoft SQL Server tietokantaa. Järjestelmä on yhdistetty monitasoisesti myös Microsoft Exchange Serverin kanssa. Näin järjestelmään lisätyt kalenterivaraukset näkyvät myös reaaliaikaisesti henkilökunnan Outlook-kalentereissa.

Opetuksen ammattilaisia auttavat myös monipuoliset kaksisuuntaiset tiedonsiirtopalvelut luku- ja kirjoitustoimintoineen Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen järjestelmiin.

Asiakastiedot hallintaan 

Yritys saa asiakastiedot keskitetympään hallintaan Sharepointin lisäsovelluksilla ja järjestelmäintegraatiolla. Myynnin, markkinoinnin, reklamaatioiden, laadun hallinnan tiedot ovat monessa yrityksessä jo nykyisin hyvin tallessa eri järjestelmissä, mutta yhtenäinen kuva asiakkuuksista jää puuttumaan.  Näin ei tarvitse olla, autamme sovellusten yhdistämisessä ja parannamme niiden käytettävyyttä.

Hypermedia Oy:n osaamista on muokata tilaajan Microsoft Sharepoint-ympäristöä sellaiseksi, että yhdellä kyselyllä kaikki tarvittava tieto saadaan koottua eri järjestelmistä myynnin ja asiakaspalvelun ammattilaisten käyttöön. Järjestelmä voidaan rakentaa tarpeen mukaan yhdistämään useitakin eri tyyppisiä tietokantoja ja -varastoja kuten MySQL ja Filemaker-sovelluksia. Näin olemme toteuttaneet esimerkiksi teknisen tukkukaupan tarpeisiin myyjille työkalun, jolla tarjous laaditaan yrityksen tuotetietokannasta entistä vaivattomammin.

Automaattista tiedonkeruuta

Jos jokin liiketoimintaprosessi kaipaa lisätyökaluja esimerkiksi tiedonkeruun tai -raportoinnin tehostamiseksi, toimitamme yritykselle sitä varten suunnitellun ratkaisun joka toimii selaimella kaikissa laitteissa. Lisäksi sovellus integroituu vaikkapa yrityksen Office 365 pilvisovellukseen. 

Toteutamme monenlaisia tiedonkeruuratkaisuja räätälöitynä asiakkaan tarpeiden mukaan. Yksi esimerkki on järjestelmä, jossa kiinteistöjen vesimittareita luetaan automaattisesti verkon yli IoT- eli Internet of Things -mallin mukaisesti.

...tai älypuhelimella

Huoltotöissä ja asiakaspalvelussa tietoja halutaan usein tallentaa mahdollisimman ripeällä ja luotettavalla tavalla vaikkapa älypuhelinta käyttäen. Myös tämän tyyppisistä web-rajapintaa hyödyntävistä sovelluksista meillä on runsaasti osaamista.   


kuka4robottia.jpg

Kasvun vauhdittamiseen

Yrityksen kasvun vauhdittamiseen tarvitaan tehokasta markkinointia ja innovatiivisia tuotteita. Markkinoinnissa ja palvelutuotteiden tarjonnassa tarvittavat digitaaliset järjestelmäalustat, verkkopalvelut ja viestintäkonseptit saat Hypermedia Oy:stä.